Home page

Nhãn Heo Vietgap (7x3 cm)

Kích thước: 70 x 30 mm  In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành ...

Kích thước: 70 x 30 mm  In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói.  Quy cách: 10 Nhãn / Tờ 3.000 Nhãn / Cuộn 

(2 variants)

Nhãn Heo Vietgap Xanh (6 x 8 cm)

Kích thước: 60 x 80 mm  In 4 màu 1 mặt  Decal nhiệt Fassion Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  ...

Kích thước: 60 x 80 mm  In 4 màu 1 mặt  Decal nhiệt Fassion Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách:  400 nhãn/cuộn 550 nhãn/cuộn 850 nhãn/cuộn 1.100 nhãn/cuộn  

(4 variants)

Nhãn Thịt Heo Xay 80 VietGap (6 x 8 cm)

Kích thước: 60 x 80 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách: 40...

Kích thước: 60 x 80 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách: 400 nhãn/cuộn 850 nhãn/cuộn 

(2 variants)

Nhãn Bò Úc (6 x 8 cm)

Kích thước: 60 x 80 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách:  4...

Kích thước: 60 x 80 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách:  400 nhãn/cuộn 850 nhãn/cuộn 

(2 variants)

Tem Heo 70g

Kích thước: 92 x 45 mm In 5 màu, phủ Vecni Giấy Duplex 250 gms Thành phẩm: Giao thành tờ 

Kích thước: 92 x 45 mm In 5 màu, phủ Vecni Giấy Duplex 250 gms Thành phẩm: Giao thành tờ 

Nhãn Heo VietGap (6 x 6 cm)

Kích thước: 60 x 60 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách:  5...

Kích thước: 60 x 60 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách:  500 nhãn/cuộn 550 nhãn/cuộn  1.100 nhãn/cuộn 

(3 variants)

Tem Bò 70g

Kích thước: 92 x 45 mm In 5 màu, phủ Vecni Giấy Duplex 250 gms Thành phẩm: Giao thành tờ 

Kích thước: 92 x 45 mm In 5 màu, phủ Vecni Giấy Duplex 250 gms Thành phẩm: Giao thành tờ 

Tem Bò 40g

Kích thước: 105 x 75 mm  In 5 màu, phủ Vecni Giấy Duplex 250 gms Thành phẩm: Giao thành tờ 

Kích thước: 105 x 75 mm  In 5 màu, phủ Vecni Giấy Duplex 250 gms Thành phẩm: Giao thành tờ