Home page

Tem Heo 40g

Kích thước: 105 x 75 mm  In 5 màu, phủ Vecni Giấy Duplex 250 gms Thành phẩm: Giao thành tờ 

Kích thước: 105 x 75 mm  In 5 màu, phủ Vecni Giấy Duplex 250 gms Thành phẩm: Giao thành tờ 

Nhãn Thịt Heo Xay 90 VietGap (6 x 8 cm)

Kích thước: 60 x 80 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách: 40...

Kích thước: 60 x 80 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách: 400 nhãn/cuộn 850 nhãn/cuộn 

(2 variants)

Nhãn Heo Vietgap (6 x 8 cm)

Kích thước: 60 x 80 mm  In 4 màu 1 mặt  Decal nhiệt Fassion Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  ...

Kích thước: 60 x 80 mm  In 4 màu 1 mặt  Decal nhiệt Fassion Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách:  400 nhãn/cuộn 550 nhãn/cuộn 850 nhãn/cuộn 1.100 nhãn/cuộn  

(4 variants)

Khay Xúc Xích Lắc

Kích thước: 545 x 395 mm In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Giấy Duplex 350 gms Thành phẩm: Tem Quy các...

Kích thước: 545 x 395 mm In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Giấy Duplex 350 gms Thành phẩm: Tem Quy cách: Tờ