Sản phẩm

Nhãn Thịt Bò (7x3)

Kích thước: 70 x 30 mm  In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: bế thành ...

Kích thước: 70 x 30 mm  In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: bế thành cái Quy cách: 10 nhãn / tờ 1.500 nhãn / cuộn 3.000 nhãn / cuộn 

(2 variants)

Nhãn Thịt Heo Xay 80 VietGap (6 x 8 cm)

Kích thước: 60 x 80 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách: 40...

Kích thước: 60 x 80 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách: 400 nhãn/cuộn 850 nhãn/cuộn 

(2 variants)

Nhãn Thịt Heo Xay 90 VietGap (6 x 8 cm)

Kích thước: 60 x 80 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách: 40...

Kích thước: 60 x 80 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách: 400 nhãn/cuộn 850 nhãn/cuộn 

(2 variants)

Nhãn thịt sấy rong biển 100g

Kích thước: 60 x 180 mm Decal giấy (Evory) In 4 màu Cán màng bóng (PE) Bế thành phẩm 

Kích thước: 60 x 180 mm Decal giấy (Evory) In 4 màu Cán màng bóng (PE) Bế thành phẩm 

Nhãn thịt sấy rong biển 200g

Kích thước: 90 x 180 mm Decal giấy (Evory) In 4 màu Cán màng bóng (PE) Bế thành phẩm 

Kích thước: 90 x 180 mm Decal giấy (Evory) In 4 màu Cán màng bóng (PE) Bế thành phẩm 

Nhãn Vị Phômai lắc

Kích thước: 160 x 116 mm In 4 màu 1 mặt, phủ vecni Giấy Couche 100gms  Thành phẩm: Bế theo mẫu t...

Kích thước: 160 x 116 mm In 4 màu 1 mặt, phủ vecni Giấy Couche 100gms  Thành phẩm: Bế theo mẫu thiết kế

Nhãn vị trứng muối

Kích thước: 160 x 116 mm In 4 màu 1 mặt, phủ vecni Giấy Couche 100gms  Thành phẩm: Bế theo mẫu t...

Kích thước: 160 x 116 mm In 4 màu 1 mặt, phủ vecni Giấy Couche 100gms  Thành phẩm: Bế theo mẫu thiết kế

Nhãn Xốt BBQ

Kích thước: 160 x 116 mm In 4 màu 1 mặt, phủ vecni Giấy Couche 100gms  Thành phẩm: Bế theo mẫu t...

Kích thước: 160 x 116 mm In 4 màu 1 mặt, phủ vecni Giấy Couche 100gms  Thành phẩm: Bế theo mẫu thiết kế