Sản phẩm

Nhãn Cá Viên Funny 250g

  KT:  14 x 3,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0184 + UV bóng Thành phẩm: cuộn; 500 cái/c...

  KT:  14 x 3,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0184 + UV bóng Thành phẩm: cuộn; 500 cái/cuộn

Nhãn Cá Viên Funny 500g

  KT:  15,7 x 3,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0184 + UV bóng Thành phẩm: cuộn; 500 cái...

  KT:  15,7 x 3,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0184 + UV bóng Thành phẩm: cuộn; 500 cái/cuộn

Nhãn Cá Viên Ớt Xiêm Xanh

  KT:  15,7 x 3,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0174 + UV bóng Thành phẩm: Dạng cuộn; 50...

  KT:  15,7 x 3,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0174 + UV bóng Thành phẩm: Dạng cuộn; 500 cái/cuộn

Nhãn Cá Xốt Cà - 397g (NĐ 43)

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: cắt...

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: cắt thành nhãn; 500 Nhãn/Bó; 9.000nhãn/thùng

Nhãn Chả Đùm - 200g

Kích thước: 4.0 x 27.5 cm In 4 màu 1 mặt . Cán OPP Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt...

Kích thước: 4.0 x 27.5 cm In 4 màu 1 mặt . Cán OPP Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành Phẩm. 500 Nhãn/Bó. Đóng Thùng

Nhãn dăm bông_170g

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắ...

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó; đóng thùng.

Nhãn Dồi Sụn Giòn - 500gr

  KT: 12,5 x 8,5 cm; Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion UV bóng Quy cách: 500 cái/cuộn Đường kính...

  KT: 12,5 x 8,5 cm; Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion UV bóng Quy cách: 500 cái/cuộn Đường kính trong lõi cuộn: 75cm

Nhãn Dồi Sụn Giòn-250gr

  KT: 9 x 6,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion. UV bóng Quy cách: 500 cái/cuộn Đường kính tr...

  KT: 9 x 6,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion. UV bóng Quy cách: 500 cái/cuộn Đường kính trong lõi cuộn: 75cm