Nhãn Bò Úc (7x3 cm)

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 70 x 30 mm 
  • In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV
  • Decal PP nhựa Fassion 
  • Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói. 
  • Quy cách: Tờ, Cuộn