Sản phẩm

Khay Xúc Xích Lắc

Kích thước: 545 x 395 mm In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Giấy Duplex 350 gms Thành phẩm: Tem Quy các...

Kích thước: 545 x 395 mm In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Giấy Duplex 350 gms Thành phẩm: Tem Quy cách: Tờ

Nhãn Bò 18g

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Bò 2 Lát - 170g

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt. Cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: C...

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt. Cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó. Đóng Thùng 

Nhãn Bò 2 Lát 3 Bông Mai - 150g (NĐ 43)

Kích thước: 3 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt...

Kích thước: 3 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó; đóng thùng.

Nhãn Bò Hầm_150g (NĐ43)

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng  Giấy Couche 100gms Thành phẩm: ...

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng  Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó. Đóng Thùng 

Nhãn Bò Hầm_397g (NĐ43)

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt...

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó. Đóng Thùng

Nhãn Bò Kho - 200g

Kích thước: 4.0 x 27.5 cm In 4 màu 1 mặt . Cán OPP Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt...

Kích thước: 4.0 x 27.5 cm In 4 màu 1 mặt . Cán OPP Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành Phẩm. 500 Nhãn/Bó. Đóng Thùng

Nhãn Bò Kho_397g (NĐ43)

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: cắt...

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: cắt thành nhãn; 500 Nhãn/Bó; 9.000nhãn/thùng