Sản phẩm

Nhãn Boom boom 38g x 50 Cây

Kích thước: 95 x 160 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion Thành phẩm: bế thành cuộn ...

Kích thước: 95 x 160 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Chanh dây

Kích thước: 160 x 116 mm In 4 màu 1 mặt, phủ vecni Giấy Couche 100gms  Thành phẩm: Bế theo mẫu t...

Kích thước: 160 x 116 mm In 4 màu 1 mặt, phủ vecni Giấy Couche 100gms  Thành phẩm: Bế theo mẫu thiết kế

Nhãn Dzui Dzui 21g

Kích thước: 130 x 100 mm In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 100 mm In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Heo 18g

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Heo VietGap (6 x 6 cm)

Kích thước: 60 x 60 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách:  5...

Kích thước: 60 x 60 mm  Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách:  500 nhãn/cuộn 550 nhãn/cuộn  1.100 nhãn/cuộn 

(3 variants)

Nhãn Heo Vietgap (7x3 cm)

Kích thước: 70 x 30 mm  In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành ...

Kích thước: 70 x 30 mm  In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Decal PP nhựa Fassion  Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói.  Quy cách: 10 Nhãn / Tờ 3.000 Nhãn / Cuộn 

(2 variants)

Nhãn Heo Vietgap Xanh (6 x 8 cm)

Kích thước: 60 x 80 mm  In 4 màu 1 mặt  Decal nhiệt Fassion Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  ...

Kích thước: 60 x 80 mm  In 4 màu 1 mặt  Decal nhiệt Fassion Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách:  400 nhãn/cuộn 550 nhãn/cuộn 850 nhãn/cuộn 1.100 nhãn/cuộn  

(4 variants)

Nhãn Tacha Chà bông giòn

Kích thước: 160 x 116 mm In 4 màu 1 mặt, phủ vecni Giấy Couche 100gms  Thành phẩm: Bế theo mẫu t...

Kích thước: 160 x 116 mm In 4 màu 1 mặt, phủ vecni Giấy Couche 100gms  Thành phẩm: Bế theo mẫu thiết kế