Sản phẩm

Nhãn Heo Hầm - 150g (NĐ43)

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: C...

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó; đóng thùng.

Nhãn Heo Hầm - 280g (NĐ 43)

Kích thước: 3.4 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: C...

Kích thước: 3.4 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó; đóng thùng.

Nhãn Heo Hầm 3 Bông Mai - 150g

Kích thước: 3 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt...

Kích thước: 3 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó; đóng thùng.

Nhãn Heo Hầm Chay (NĐ 43) - 150g

Kích thước: 3 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt...

Kích thước: 3 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó. Đóng Thùng 

Nhãn Heo Hầm Chay - 150g

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt . Cán màng Bóng  Giấy Couche 100gms Thành phẩm:...

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt . Cán màng Bóng  Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn. 500 Nhãn/Bó. Đóng Thùng 

Nhãn Heo Hầm Trường Sa_397g (NĐ43)

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: cắt...

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: cắt thành nhãn; 500 Nhãn/Bó; 9.000nhãn/thùng

Nhãn Heo Hầm_397g (NĐ43)

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt . Cán OPP Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt...

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt . Cán OPP Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành Phẩm. 500 Nhãn/Bó. Đóng Thùng

Nhãn Heo Thảo Mộc (5 x 9.5 cm)

Kích thước: 50 x 95 mm  Decal PP nhựa Fassion BW0174; UV bóng Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói...

Kích thước: 50 x 95 mm  Decal PP nhựa Fassion BW0174; UV bóng Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói  Quy cách:  2.000 cái/cuộn

(2 variants)