Sản phẩm

Nhãn Dzui Dzui 21g

Kích thước: 130 x 100 mm In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 100 mm In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Gà Hầm - 397g (NĐ 43)

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: cắt...

Kích thước: 4.9 x 32.5 cm In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: cắt thành nhãn; 500 Nhãn/Bó; 9.000nhãn/thùng

Nhãn giò sống 100g

  KT:  7 x 3,8  cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW7053 + UV bóng Thành phẩm: tờ rời - cắt 06...

  KT:  7 x 3,8  cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW7053 + UV bóng Thành phẩm: tờ rời - cắt 06 cái/tờ; 1 xắp 2.000 cái.

Nhãn giò sống 200g (7x5cm)

  KT:  7 x 5  cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW7053 + UV bóng Thành phẩm: tờ rời - cắt 06 c...

  KT:  7 x 5  cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW7053 + UV bóng Thành phẩm: tờ rời - cắt 06 cái/tờ; 1 xắp 2.000 cái.

Nhãn Giò Sụn ớt xiêm xanh-500gr

  KT: 15 x 8 cm; Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion Cán UV bóng Thành phẩm: bế thành nhãn, dạng ...

  KT: 15 x 8 cm; Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion Cán UV bóng Thành phẩm: bế thành nhãn, dạng tờ (3 nhãn/tờ), 1 xấp 200 tờ; đóng gói thùng carton.

Nhãn Heo 18g

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Heo 2 Lát - 150g (NĐ43)

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: C...

Kích thước: 3.2 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó. Đóng Thùng 

Nhãn Heo 2 Lát 3 Bông Mai_150g (NĐ 43)

Kích thước: 3 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt...

Kích thước: 3 x 27.5 cm  In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng Giấy Couche 100gms Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó. Đóng Thùng