Sản phẩm

Hộp CGAL - XK Hàn Quốc Shrimp Spring Roll Snack

Kích thước: 120 x 120 x 150 mm Giấy Duplex 350gsm In 1 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thàn...

Kích thước: 120 x 120 x 150 mm Giấy Duplex 350gsm In 1 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp 

Hộp combo 7 in 1

- Hộp: KTTP (41,5 x 9 x 35 cm) Giấy Ivory 400gsm. In 4 màu 1 mặt; Cán màng bóng mặt ngoài. Bế d...

- Hộp: KTTP (41,5 x 9 x 35 cm) Giấy Ivory 400gsm. In 4 màu 1 mặt; Cán màng bóng mặt ngoài. Bế dán; Khay: Giấy Duplex 350gsm. in 1 màu; Cán màng bóng; Bồi lên Carton 2 lớp sóng E; Dán vào Hộp;  Thành Phẩm:  Bế, gài, dán. Đóng nút, xỏ dây thường nhuộm có bấm đầu, gắn 2 bên để xách. Giao hộp hoàn chỉnh đã xếp sẵn. Đóng thùng Carton

Hộp giấy 1

Hộp giấy 2

Hộp giấy 3

Hộp hình CGAL

Kích thước: 305 x 110 x 35 mm Giấy Duplex 350gsm In 4 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thành...

Kích thước: 305 x 110 x 35 mm Giấy Duplex 350gsm In 4 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp 

Hộp trơn CGAL

Kích thước: 305 x 150 x 115 mm Giấy Duplex 350gsm Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp 

Kích thước: 305 x 150 x 115 mm Giấy Duplex 350gsm Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp 

Khay Xúc Xích Lắc

Kích thước: 545 x 395 mm In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Giấy Duplex 350 gms Thành phẩm: Tem Quy các...

Kích thước: 545 x 395 mm In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Giấy Duplex 350 gms Thành phẩm: Tem Quy cách: Tờ