Sản phẩm

Hộp CGAL - XK Hàn Quốc Shrimp Spring Roll Snack

Kích thước: 120 x 120 x 150 mm Giấy Duplex 350gsm In 1 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thàn...

Kích thước: 120 x 120 x 150 mm Giấy Duplex 350gsm In 1 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp 

Hộp combo 7 in 1

- Hộp: KTTP (41,5 x 9 x 35 cm) Giấy Ivory 400gsm. In 4 màu 1 mặt; Cán màng bóng mặt ngoài. Bế d...

- Hộp: KTTP (41,5 x 9 x 35 cm) Giấy Ivory 400gsm. In 4 màu 1 mặt; Cán màng bóng mặt ngoài. Bế dán; Khay: Giấy Duplex 350gsm. in 1 màu; Cán màng bóng; Bồi lên Carton 2 lớp sóng E; Dán vào Hộp;  Thành Phẩm:  Bế, gài, dán. Đóng nút, xỏ dây thường nhuộm có bấm đầu, gắn 2 bên để xách. Giao hộp hoàn chỉnh đã xếp sẵn. Đóng thùng Carton

Hộp giấy 1

Hộp giấy 2

Hộp giấy 3

Hộp Giò Hoa

Kích thước: 8,5 x 13 x 4,2 cm In 4 màu 1 mặt;- Giấy I300 gsm Cán bóng 2 mặt Thành phẩm: bế d...

Kích thước: 8,5 x 13 x 4,2 cm In 4 màu 1 mặt;- Giấy I300 gsm Cán bóng 2 mặt Thành phẩm: bế dán thành hộp đóng thùng.

Hộp hình CGAL

Kích thước: 305 x 110 x 35 mm Giấy Duplex 350gsm In 4 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thành...

Kích thước: 305 x 110 x 35 mm Giấy Duplex 350gsm In 4 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp 

Hộp trơn CGAL

Kích thước: 305 x 150 x 115 mm Giấy Duplex 350gsm Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp 

Kích thước: 305 x 150 x 115 mm Giấy Duplex 350gsm Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp