Sản phẩm

Hộp CGAL - XK Hàn Quốc Shrimp Spring Roll Snack

Kích thước: 120 x 120 x 150 mm Giấy Duplex 350gsm In 1 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thàn...

Kích thước: 120 x 120 x 150 mm Giấy Duplex 350gsm In 1 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp 

Hộp giấy 1

Hộp giấy 2

Hộp giấy 3

Hộp hình CGAL

Kích thước: 305 x 110 x 35 mm Giấy Duplex 350gsm In 4 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thành...

Kích thước: 305 x 110 x 35 mm Giấy Duplex 350gsm In 4 màu 1 mặt  Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp 

Hộp trơn CGAL

Kích thước: 305 x 150 x 115 mm Giấy Duplex 350gsm Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp 

Kích thước: 305 x 150 x 115 mm Giấy Duplex 350gsm Cán màng bóng (PE) Bế dán thành hộp 

Khay Xúc Xích Lắc

Kích thước: 545 x 395 mm In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Giấy Duplex 350 gms Thành phẩm: Tem Quy các...

Kích thước: 545 x 395 mm In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV Giấy Duplex 350 gms Thành phẩm: Tem Quy cách: Tờ

Nhãn Bò 18g

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn