Tem Bò 40g

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 105 x 75 mm 
  • In 5 màu, phủ Vecni
  • Giấy Duplex 250 gms
  • Thành phẩm: Giao thành tờ