Nhãn XXTT tôm 20g

Hàng Tồn:

 
  • KT:  8,5 x 6 cm
  • Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0184 + UV bóng
  • Thành phẩm: tờ rời - cắt 8 cái/tờ; 1 xắp 2.000 cái.