Nhãn Xúc Xích Tỏi _ 200gr

Hàng Tồn:

 
  • KT: 8 x 7 cm;
  • Chất liệu: BW0184 nhựa Fassion; UV bóng
  • Quy cách: Tờ; 4 cái/tờ