Nhãn Xúc Xích Sụn Giòn - 200gr

Hàng Tồn:

 
  • Chất liệu: Decal BW0184,
  • Cán màng bóng
  • Quy cách: 2.000 nhãn/cuộn
  • Đường kính trong lõi cuộn: 75cm