Nhãn XX Boom Boom 50 cây x 18g

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 160 x 100 mm
  • In 4 màu 1 mặt, phủ vecni
  • Giấy Couche 100gms 
  • Thành phẩm: Bế theo mẫu thiết kế