Nhãn thịt sấy rong biển 100g

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 60 x 180 mm
  • Decal giấy (Evory)
  • In 4 màu
  • Cán màng bóng (PE)
  • Bế thành phẩm