Nhãn Thịt Bò (7x3)

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 70 x 30 mm 
  • In 4 màu 1 mặt, phủ bóng UV
  • Decal PP nhựa Fassion 
  • Thành phẩm: bế thành cái
  • Quy cách: 10 nhãn / tờ
    • 1.500 nhãn / cuộn
    • 3.000 nhãn / cuộn