Nhãn Sườn Nấu Đậu - 200g

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 4.0 x 27.5 cm
  • In 4 màu 1 mặt . Cán OPP Bóng
  • Giấy Couche 100gms
  • Thành phẩm: Cắt Thành Phẩm. 500 Nhãn/Bó.
  • Đóng Thùng