Nhãn Nước Xương Hầm

Hàng Tồn:

  • KT: 32,7 x 11,2 cm
  • Giấy Couche 100gsm
  • In offset 4 màu /1 theo mẫu; cán màng bóng 1 mặt.
  • Cắt thành nhãn.