Nhãn mắm chưng TVM (NĐ43)

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 3.8 x 27.5 cm 
  • In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng
  • Giấy Couche 100gms
  • Thành phẩm: Cắt Thành nhãn; 500 Nhãn/Bó.
  • Đóng Thùng