Nhãn Jambon Da Bao - 300g

Hàng Tồn:

 
  • KT:  13,5 x 5,5 cm
  • Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0184 + UV bóng
  • Thành phẩm: tờ rời - cắt 4 cái/tờ; 1 xắp 2.000 cái.