Nhãn Giò Sụn ớt xiêm xanh-500gr

Hàng Tồn:

 
  • KT: 15 x 8 cm; Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion
  • Cán UV bóng
  • Thành phẩm: bế thành nhãn, dạng tờ (3 nhãn/tờ), 1 xấp 200 tờ; đóng gói thùng carton.