Nhãn giò sống 200g (7x5cm)

Hàng Tồn:

 
  • KT:  7 x 5  cm
  • Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW7053 + UV bóng
  • Thành phẩm: tờ rời - cắt 06 cái/tờ; 1 xắp 2.000 cái.