Nhãn Cá Viên Funny 250g

Hàng Tồn:

 
  • KT:  14 x 3,5 cm
  • Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0184 + UV bóng
  • Thành phẩm: cuộn; 500 cái/cuộn