Nhãn Cá Viên Ớt Xiêm Xanh

Hàng Tồn:

 
  • KT:  15,7 x 3,5 cm
  • Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0174 + UV bóng
  • Thành phẩm: Dạng cuộn; 500 cái/cuộn