Nhãn Boom boom 20g x 50 Cây

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 160 x 100 mm 
  • In 4 màu 1 mặt, màng bóng
  • Decal giấy Fassion
  • Thành phẩm: bế thành cuộn 
  • Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn