Nhãn Bò Trộn Lá Lốt_200gr

Hàng Tồn:

 
  • KT: 12,5 x 8,5 cm
  • Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion. UV bóng
  • Quy cách: 500 nhãn/cuộn
  • Đường kính trong lõi cuộn: 75cm