Nhãn Bò Kho_397g (NĐ43)

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 4.9 x 32.5 cm
  • In 4 màu 1 mặt; cán màng Bóng
  • Giấy Couche 100gms
  • Thành phẩm: cắt thành nhãn; 500 Nhãn/Bó; 9.000nhãn/thùng