Hộp Giò Hoa

Hàng Tồn:

  1. Kích thước: 8,5 x 13 x 4,2 cm
  2. In 4 màu 1 mặt;- Giấy I300 gsm
  3. Cán bóng 2 mặt
  4. Thành phẩm: bế dán thành hộp đóng thùng.