Hộp combo 7 in 1

Hàng Tồn:

  • - Hộp: KTTP (41,5 x 9 x 35 cm)

    Giấy Ivory 400gsm. In 4 màu 1 mặt; Cán màng bóng mặt ngoài. Bế dán; Khay: Giấy Duplex 350gsm. in 1 màu; Cán màng bóng; Bồi lên Carton 2 lớp sóng E; Dán vào Hộp; 

  • Thành Phẩm:  Bế, gài, dán. Đóng nút, xỏ dây thường nhuộm có bấm đầu, gắn 2 bên để xách. Giao hộp hoàn chỉnh đã xếp sẵn. Đóng thùng Carton