Nhãn Dồi Sụn Giòn - 500gr

Hàng Tồn:

 
  • KT: 12,5 x 8,5 cm; Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion
  • UV bóng
  • Quy cách: 500 cái/cuộn
  • Đường kính trong lõi cuộn: 75cm