Nhãn Dồi Sụn Giòn-250gr

Hàng Tồn:

 
  • KT: 9 x 6,5 cm
  • Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion. UV bóng
  • Quy cách: 500 cái/cuộn
  • Đường kính trong lõi cuộn: 75cm