Nhãn Heo Vietgap Xanh (6 x 8 cm)

Hàng Tồn:

 • Kích thước: 60 x 80 mm 
 • In 4 màu 1 mặt 
 • Decal nhiệt Fassion
 • Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói 
 • Quy cách: 
  • 400 nhãn/cuộn
  • 550 nhãn/cuộn
  • 850 nhãn/cuộn
  • 1.100 nhãn/cuộn