Nhãn thịt sấy rong biển 200g
Nhãn thịt sấy rong biển 100g