Hộp hình CGAL
Hộp CGAL - XK Hàn Quốc Shrimp Spring Roll Snack
Hộp trơn CGAL
Hộp combo 7 in 1