Nhãn dăm bông_170g
Nhãn Patê thịt heo 3BM-150g_NĐ 43
Nhãn Cá Kho Thịt 3 BM - 150g
Nhãn thịt Bò Xay_170g
Nhãn Cà Ri Gà Chay_170g
Nhãn Patê Gan Hao Vi 150g_NĐ 43
Nhãn Bò Sốt Cà_170g- NĐ 43
Nhãn Heo Hầm Trường Sa_397g (NĐ43)
Nhãn Gà Hầm - 397g (NĐ 43)
Nhãn Cá Xốt Cà - 397g (NĐ 43)
Nhãn Sườn Nấu Đậu - 397g (NĐ 43)
Nhãn Patê Thịt Heo - 397g (NĐ 43)
Nhãn Bò Kho - 200g
Nhãn Bò Kho_397g (NĐ43)
Nhãn Bò Nấu Đậu Chay - 170g
Nhãn Chả Đùm - 200g
Nhãn Xíu Mại Sốt Cà - 200g
Nhãn Cá Ngừ Xốt Dầu - 170g (NĐ 43)
Nhãn Patê thịt Bò 3 BM - 150g
Nhãn Patê Thịt Heo - 170g (NĐ 43)
Nhãn Ragu Bò Chay - 170g
Nhãn Bò 2 Lát 3 Bông Mai - 150g (NĐ 43)
Nhãn Bò Nấu Đậu - 280g
Nhãn Patê Thịt Đặc Biệt (NĐ 43) - 170g
Nhãn Heo Hầm Chay (NĐ 43) - 150g
Nhãn Heo 2 Lát 3 Bông Mai_150g (NĐ 43)
Nhãn cá ngừ sốt Mayonnaise - 85g
Nhãn Heo Hầm Chay - 150g
Nhãn Heo Hầm 3 Bông Mai - 150g
Nhãn Sườn Nấu Đậu - 200g
Nhãn Patê Gan Heo_170g (NĐ43)
Nhãn Cá Sốt Cà_170g (NĐ43)
Nhãn Hộp Patê Thịt Heo_170g (NĐ43)
Nhãn Hộp Patê Thịt Heo_397g (NĐ43)
Nhãn Bò Hầm_397g (NĐ43)
Nhãn Heo Hầm - 150g (NĐ43)
Nhãn Heo Hầm_397g (NĐ43)
Nhãn Heo Hầm - 280g (NĐ 43)
Nhãn Heo 2 Lát - 150g (NĐ43)
Nhãn Bò 2 Lát - 170g
Nhãn Bò Hầm_150g (NĐ43)