NL1 Nhãn

Nhãn Boom boom 20g x 50 Cây

Kích thước: 160 x 100 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 160 x 100 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Xúc Xích Sụn Giòn - 500gr

  KT: 12,5 x 8,5 cm; Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion UV bóng Quy cách: 500 nhãn/cuộn Đường kín...

  KT: 12,5 x 8,5 cm; Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion UV bóng Quy cách: 500 nhãn/cuộn Đường kính trong lõi cuộn: 75cm

Nhãn Dzui Dzui 21g

Kích thước: 130 x 100 mm In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 100 mm In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Xúc Xích Sụn Giòn - 250gr

  KT: 9 x 6,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion. UV bóng Quy cách: 500 nhãn/cuộn Đường kính t...

  KT: 9 x 6,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion. UV bóng Quy cách: 500 nhãn/cuộn Đường kính trong lõi cuộn: 75cm

Nhãn Heo 18g

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Bò 18g

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Cá Viên Funny 500g

  KT:  15,7 x 3,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0184 + UV bóng Thành phẩm: cuộn; 500 cái...

  KT:  15,7 x 3,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion BW0184 + UV bóng Thành phẩm: cuộn; 500 cái/cuộn

Nhãn XX cocktail sụn giòn

  KT: 12,5 x 8,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion. UV bóng Quy cách: 500 nhãn/cuộn Đường kín...

  KT: 12,5 x 8,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion. UV bóng Quy cách: 500 nhãn/cuộn Đường kính trong lõi cuộn: 75cm