NL1 Nhãn

Nhãn Boom boom 23g x 50 Cây

Kích thước: 160 x 100 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 160 x 100 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Dzui Dzui 21g

Kích thước: 130 x 100 mm In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 100 mm In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Heo 18g

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Boom boom 38g x 50 Cây

Kích thước: 95 x 160 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion Thành phẩm: bế thành cuộn ...

Kích thước: 95 x 160 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Bò 18g

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn...

Kích thước: 130 x 64 mm  In 4 màu 1 mặt, màng bóng Decal giấy Fassion  Thành phẩm: bế thành cuộn  Quy cách: 1.500 nhãn/cuộn 

Nhãn Xúc Xích Sụn Giòn - 250gr

  KT: 9 x 6,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion. Cán màng bóng Quy cách: 2.000 nhãn/cuộn Đườn...

  KT: 9 x 6,5 cm Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion. Cán màng bóng Quy cách: 2.000 nhãn/cuộn Đường kính trong lõi cuộn: 75cm

Nhãn Xúc Xích Sụn Giòn - 500gr

  KT: 12,5 x 8,5 cm; Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion Cán màng bóng Quy cách: 2.000 nhãn/cuộn Đ...

  KT: 12,5 x 8,5 cm; Chất liệu: Decal PP nhựa Fassion Cán màng bóng Quy cách: 2.000 nhãn/cuộn Đường kính trong lõi cuộn: 75cm

Nhãn Nước Xương Hầm

KT: 32,7 x 11,2 cm Giấy Couche 100gsm In offset 4 màu /1 theo mẫu; cán màng bóng 1 mặt. Cắt thàn...

KT: 32,7 x 11,2 cm Giấy Couche 100gsm In offset 4 màu /1 theo mẫu; cán màng bóng 1 mặt. Cắt thành nhãn.