Nhãn Vị Phômai lắc
Nhãn Xốt BBQ
Nhãn Xốt Tamarind
Nhãn Chanh dây
Nhãn Xốt Mayonnaise vị Cà chua
Nhãn xúc xích vị bơ tỏi
Nhãn vị trứng muối
Nhãn Tacha Chà bông giòn