Nhãn Vị Phô mai (4 cây)
Nhãn vị Xốt BBQ (4 cây)
Nhãn Xốt Tamarind (4 cây)
Nhãn xốt Chanh dây (4 cây)
Nhãn vị bơ tỏi (4 cây)
Nhãn Xốt Mayonnaise vị Cà chua (4 cây)
Nhãn vị trứng muối
Nhãn Tacha Chà bông giòn