Nhãn Vị Phô mai (4 cây)
Nhãn vị Xốt BBQ (4 cây)
Nhãn Xốt Tamarind (4 cây)
Nhãn Xốt Mayonnaise vị Cà chua (4 cây)
Nhãn vị bơ tỏi (4 cây)
Nhãn xốt Chanh dây (4 cây)
Nhãn Tokbokki_4 cây
Nhãn XX Boom Boom 50 cây x 18g