Nhãn Chanh dây
Nhãn xúc xích vị bơ tỏi
Nhãn Vị Phômai lắc
Nhãn Xốt BBQ
Nhãn vị trứng muối
Nhãn Tacha Chà bông giòn
Nhãn Xốt Mayonnaise vị Cà chua
Nhãn Xốt Tamarind