Nhãn Vị Phô mai (4 cây)
Nhãn vị Xốt BBQ (4 cây)
Nhãn Xốt Tamarind (4 cây)
Nhãn Xốt Mayonnaise vị Cà chua (4 cây)
Nhãn xốt Chanh dây (4 cây)
Nhãn vị bơ tỏi (4 cây)
Nhãn Tokbokki_4 cây